Wakala Induk Nusantara

Website
Rating
Likes Talking Checkins
2 0
About Koin Dinar Emas, Koin Dirham Perak, Muammalah Islam
Description Lembaga yang diotorisasi oleh World Islamic Mint sebagai satu-satunya pencetak dan pengedar koin dinar emas dan dirham perak di Indonesia
Mission Menegakkan rukun Zakat, mengembalikan Muammalat, Menyebarluaskan Dirham Perak Dinar Emas sebagai alat tukar
Overview Wakala Induk Nusantara
Phone +62217756071
Web site http://www.wakalanusantara.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this website