Reklam Yapımcıları Derneği

 —
Rating
Likes Talking Checkins
27 0
About Film ve reklam sektörünün buluşma noktası.
Description 1. Film sektörü çalışanlarının kişisel ehliyetini artırmak ve yeterliliğini daha da geliştirmek için; bilgi, deneyim ve düşünce paylaşımına olanak hazırlamak.
2. Reklam filmi yapım standart ve uygulamalarını geliştirmek; başka kuruluşlarla işbirliği yoluyla reklam yapım sektörünün bir bütün olarak gelişmelerden yararlanmasını sağlamak.
3. Yeni eğilimlerin, olanakların, tekniklerin ve yöntemlerin araştırma gerektirdiği durumlarda, inceleme ve çözümleme çalışmalarını başlatmak.
4. Uluslararası Reklam Uygulama Esasları’na ve Reklam Özdenetim Kurulu’nun uyulmasını teşvik etmek.
5. Film yapımcılığıyla ilgili konulara ilişkin olarak yurt içinde forum, seminer, konferans gibi çeşitli çalışma toplantıları yoluyla üyeler ve toplumun ilgili kişileri arasında iletişimi, bilgi alışverişini ve elde edilen deneyimlerin amaçlar doğrultusunda ortak kullanımını sağlamak; uluslararası alanda düzenlenen bu tür toplantılara katılmak; reklamın kurum olarak geliştirilmesi ve önemsenmesi amacıyla kurulacak federasyon, konfederasyon ve platformlara katılmak.
6. Gençlerin sektöre ilgi duymalarını teşvik etmek. Bunun için workshoplar ve staj imkanları sunmak.Sektörel eğitim, öğretim ve bilgilendirmeye yardımcı olmak.
7. Sektöre yararlı haber ve bilgiler sağlamak, bültenler hazırlamak.
9. Her türlü yapım aşamasında ajanslar ve ortak çalışılan diğer şirketler ile ticari ilişkinin ilkelerini, standartlarını, fikri hakları, tüketiciye karşı sorumluluk duygusuyla davranarak, ortaklaşa belirlemek ve ilgili konularda tavsiye ve önerilerde bulunmak.
10. Toplumsal ve kurumsal konularla ilgili iletişim ihtiyaçlarını incelemek, gerektiğinde bu konuların yürütülmesi için mecralarla işbirliği yapmak.
11. Sektörün ve sektör çalışanlarının ihtiyaçları dahilinde eleman, teknik ekipman, iş gücü gibi eksiklerini duyurabilecekleri vehaberdar olabilecekleri bir platform oluşturmak.
Mission Film ve reklam sektörünün buluşma noktası.
Web site www.ry-tr.org
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this organization