Asociacioni i Arkitekteve te Kosoves

 —
Rating
Likes Talking Checkins
6 6
About FAQJA ZYRTARE
Ne ndertojme lider e ju jeni ai/ajo....

Description FAQJA ZYRTARE - ASOCIACIONI I ARKITEKTËVE TË KOSOVËS
Asociacioni i Arkitektëve të Kosovës është Organizatë Jo Qeveritare e themeluar dhe regjistruar në bazë të ligjit dhe ka organet e veta legjitime dhe të regjistruara tek organi përkatës.

Asociacioni i Arkitektëve të Kosovës të regjistruar si OJQ përfaqësohet nga Kryetari Arbër Sadiku dhe personi zyrtar i autorizuar z. Valdet Osmani ndërsa kryesia dhe anëtarët e asociacionit janë në listën e anëtarëve të OJQ-së të përditësuar në përputhje me ligjin për qeverisjen e brendshme dhe të cilën e kanë edhe organet kompetente.
Mission Avansimi organizativ dhe operativ i Asociacionit të Arkitektëve të Kosovës në zhvillimin e profesionit dhe interesit publik, sipas modeleve të përvetësuara ndërkombëtare dhe konform udhëzuesve dhe dokumentacionit relevant gjithpërfshirës të UIA për unifikim procedural dhe përmbajtësor të Asociacionit të Arkitektëve të Kosovës si anëtare e UIA dhe detytave të dala nga kjo.
Web site http://www.asocak.org
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-governmental organization (ngo)