നീലേശ്വരം ബോയ്സ് nileshwaram boys

 —
Rating
Likes Talking Checkins
1 0
About നീലേശ്വരം ബോയ്സ്
Description നീലേശ്വരം ബോയ്സ് : ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമെല്ലാമാണ് നീലേശ്വരം ,
ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്‍ ഞങ്ങളുടെ വലിയ സിറ്റി ,ഞങ്ങള്‍ കിടിലന്‍ ബോയ്സിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ ബീവറേജ് നിലെശ്വരത്തിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം തന്നെയാണ് ,അത് കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബസ്‌സ്റ്റാന്‍ഡ',
Phone 9447754341
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community