Võimlemisliit - Estonian Gymnastic Federation

 —
Rating
Likes Talking Checkins
113 0
About Eesti Võimlemisliit on kõiki erinevaid võimlemisalasid ainuesindav üleriigiline ühendus ning võimlemise kõrgeim otsustus- ja esindusorgan Eestis.
Mission Liidu tegevuse eesmärgid on võimlemise arendamise kaudu tipp-, võistlus- ja rahvaspordi tasemel sportlike eluviiside propageerimine riigi elanikkonna seas, võimlemise kandepinna laiendamine ja sportliku taseme tõstmine ning liidu liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine.
Overview EEVL arendab järgmisi võimlemisalasid: ilu- ja rühmvõimlemine, sportaeroobika, akrobaatiline rühmvõimlemine (TeamGym), sportakrobaatika, trampoliinvõimlemine, aeroobika ja vesiaeroobika.
EEVL ühendab kõiki nende aladega tegelevaid klubisid ning koordineerib nende tööd.
Asutatud 14. märtsil 1934.aastal Eesti Võimlejate Liiduna. Aastal 1989 taastati Liidu tegevus.
Avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus ja eesmärgid on suunatud võimlemise arendamisele Eestis.
Web site http://www.eevl.ee/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this product / service