फुल फेका फेकी

 —
Rating
Likes Talking Checkins
30 0
About फेका रे फेका, वाटेल ते फेका, फेका फेका, कोण जास्त फेकितो पाहू... फेका रे फेका.....
Description इथे फक्त उच्च लेवल ची फेका फेकी चालणार आहे, बाकी काही नाही, कोणतीही गोष्ट इथली सत्य मानून वाद विवाद घालून नका, फक्त करमणूक म्हणून घ्या....

इथे तुम्ही कितीही जीव तोडून काहीही सांगितले तरी ते फक्त आणि फक्त खोटे च समजले जाणार आहे...

सुरवात ९ जुलै २०११ दुपारी १२.३० वाजता...
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community