HAC Zelenika

 —
Rating
Likes Talking Checkins
1 141
Mission Hrišćanska adventistička crkva (HAC), ili Crkva Adventista sedmog dana, je protestanstka vjerska zajednica koja svoje cjelokupno vjerovanje temelji isključivo na Svetom Pismu. Najistaknutija vjerovanja, koja definišu i naziv crkve, su vjera u Hristov drugi dolazak i svetkovanje biblijskog sedmog dana, odnosno Subote. Adventisti sedmog dana imaju mnogo zajedničkog s drugim hrišćanima. Oni priznaju i obožavaju istog Boga i tako svoju nadu u život poslije smrti zasnivaju na životu, smrti, vaskrsenju i povratku svog Spasitelja Isusa Hrista.
Web site www.adventisti.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this church / religious organization