SAVF Tzaneen

 —
Rating
Likes Talking Checkins
5 81
About SAVF
Description Die SAVF Tzaneen is 'n oorkoepelende, nie- winsgewende welsynsorganisasie in Tzaneen. Ons voorsien voedsel en ander noodsaaklikhede aan sowat 60 gesinne in ons onmiddelike omgewing,op n maandelikse basis. ons is verder betrokke by talle projekte, en voorsien voedsel aan vigswesies en bejaardes. Verder bied ons bekwame maatskaplikedienste aan, Ons maatskaplikewerker is Dr Greta Bekker. Sy bied ook spelterapie aan. Getraumatiseerde persone vind baat by hierdie terapie.
Mission "Kleur 'n lewe" is ons tema en missie vir die jaar.
Overview Die Suid-Afrikaanse vrouefederasie vier meer as 100 jaar in die Welsynsveld. Die organisasie word landswyd gerespekteer vir sy dienste, kennis en ondervinding ten opsig van kinder en jeugsorg, maatskaplike ontwikkeling, gesinsorg, asook bejaaede en gestemdesorg. Besoek gerus ons webwerf vir verdere, inligting. www.savf.co.za
Phone 015 307 2645
Web site www.savf.co.za
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-profit organization