ທ່ຽວເມືອງລາວ Aboutlaos

Community
Rating
Likes Talking Checkins
169 0
About 1,000,000 ເລື່ອງເລົ່າປະເທດລາວບ້ານເຮົາ.
Description Aboutlaos ມີຄວາມມຸ້ງຫວັງທີ່ຢາກສື່ສານແລະນຳສະເໜີຄວາມລາວໃນແງ່ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຜ່ານຮູບພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອສົ່ງເສີມວັດທະນາທຳ,ຮີດຄອງ, ວິຖີຊີວິດ,ເອກະລັກຄວາມເປັນລາວ ແລະ ບັນດາການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານສາມາດສົນທະນາກັບທີມງານ: ອີເມລ໌: aboutlaos@gmail.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community