Tefekkür Mektebi

Community
Rating
Likes Talking Checkins
2573 0
About "Fikirler harbinde, kalemler silahtır!"
www.tefekkurmektebi.org
https://twitter.com/TefekkrMektebi1
www.facebook.com/TasavvurMektebi
Description TEFEKKÜR MEKTEBİ BEYANNAMESİ

Bilindiği üzere, ulaşılabilen kaynaklarla, 8. yüzyıldaki Orhun Abideleri’nden bu yana, Türk tefekkürü daimi bir tekamül içerisinde olmuştur. Daha Uygurlar devrinde felsefî eserler kaleme alan Türkler, henüz birçok Avrupa dili Latinceden tam anlamıyla ayrılmamışken, Kutadgu Bilig gibi devasa bir tefekkür ve lisan birikimini ortaya koymuştur. En iptidai bir kabilenin dahi, ilkel de olsa bir kültüre sahip olduğu muhakkak olsa da, yeryüzünde medeniyet kurabilmiş ve bu medeniyeti yüzyıllar boyu işleyerek idame edebilmiş millet sayısı fevkalade azdır. İşte Türkler, güzel sanatlardan felsefeye, ilm-i siyasetten edebiyat ve tarihe değin birçok kültür sahasında takip ve taklit edilen bir medeniyet inşa edebilmiş müstesna ırklardandır.
Biz, Hristiyan-Batı takvimine göre 21. yüzyılın gençleri olarak, tarihimizden çıkardığımız yol, millî değerlerimizle belirlediğimiz yön ve Türklük ülküsünün bize yüklediği idrak ve sorumlulukla, bugün halihazırda emperyalist güçlere karşı, muhtelif vasıtalarla devam eden Millî Mücadele’de, asrımızın en kesin ve keskin silahları konumundaki kalemlerle Kuvayi Milliye saflarında hizmet ettiğimizi ikrar ve ilan etmek için bir grup Türk genci olarak toplanmış bulunmaktayız. Ve inancımız odur ki; zamanı geldiğinde , hakkın ve hakikatin yılmaz savunucusu olan Türk, gençliğin içinde yanmaya başlayan ilahi çerağla, zor zamanda söylenmesi gerekeni söyleyecektir!
Web site http://www.tefekkurmektebi.org
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community