Erdélyi Magyar Néppárt Szentegyháza

 —
Rating
Likes Talking Checkins
29 0
About Erdélyi Magyar Néppárt Szentegyházi Szervezetének közösségi oldala
Description Magyar politikai képviseletként az erdélyi magyarság jövőjét biztosító közjogi
kereteket – a belső önrendelkezés elvén alapuló közösségi autonómiaformák
törvény általi szavatolását – akarjuk megteremteni. Szakítunk az elmúlt két évtized felemás, bizonytalan és visszavonható döntéseket eredményező gyakorlatával, és nem tartjuk jónak a bukaresti irányítású politikai monopóliumokat fenntartó intézményépítést.
Mission Alapozunk hagyományainkra és értékeinkre, de elvetjük mindazt, ami
közösségünk jövőjét nem szolgálja.

• A Szentegyházi lakosságot az önmegújító, versenyképes és a hagyományainkra építő modernizáció útját járó közösségként fogjuk fel.
• Átláthatóbbá akarjuk tenni az erdélyi magyar civil társadalom, kultúra és
nyilvánosság fenntartását, a támogatáspolitikát. Új társadalmi szerződést
akarunk, amely alapján a politika visszavonul az őt megillető helyre, és az erdélyi
magyar társadalom intézményei egyenrangú partnerekként közösen munkálkodnak a szülőföldünkön való boldogulásunkon. Számítunk közösségünk erőforrásaira.

HAGYOMÁNY ÉS ÚJÍTÁS – politikánk értékfundamentuma

Értékeink: a szabadság, a család, az erdélyiség, a nemzet, és a kereszténység morális értékeire alapozó demokrácia.
Phone 0757146124
Web site www.neppart.eu
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this political organization