Szent László Hadosztály

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About A Szent László hadosztály egy magyar különleges egység volt a II. világháború utolsó éveiben. A László király csatabárdját stilizáló csapatjelvényük miatt "Bárdos Brigantik"-nak is nevezték őket.
Description Csatay Lajos honvédelmi miniszter 1944. október 12-én kiadott rendelete szerint: „Hazánknak a keleti veszedelemmel: a szovjet bolsevizmussal vívott élet-halál harcában, a még rendelkezésünkre álló emberanyag legjavából egy új elithadosztályt, a Szent László Hadosztályt állítom fel." A tényleges szervezés csak október 17-én kezdődött meg, a hadosztályparancsnok vitéz Szügyi Zoltán vezérőrnagy lett, a vezérkari főnök vitéz Lajtos Árpád vezérkari őrnagy.

A hadosztály egyes részei eleinte külön-külön kerültek bevetésre, például a jól szervezett és kiképzett, magas harcértéket képviselő ejtőernyős zászlóalj 1944 november-december folyamán a pesti hídfőben küzdött. Ebben az időben a hadosztály más részei Pápán állomásoztak, ahol feltöltésük, felszerelésük és kiképzésük folyt. Az első együttes alkalmazásra 1944 decemberében került sor az Ipoly és Garam térségében. A hatalmas szovjet túlerővel szemben hősiesen védekezve fedezték a német viszavonulást, melyet Heinz Guderian német vezérkari főnök levélben köszönt meg a honvédelmi miniszternek. E harcok során azonban a hadosztály jelentős része megsemmisült. A hadosztályt ezek után Pápán próbálták feltölteni. Tavasszal már a Balaton-felvidéken harcolt, majd délnyugati irányban, fegyverrel a kézben vonult vissza osztrák területre. A hadosztály 1945. május 11-én tette le a fegyvert a brit hadsereg előtt, a sokkal szörnyűbb orosz hadifogságot elkerülendő. Később azonban a britek a hadosztály minden tagját átadták az oroszoknak.
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community