Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Non-governmental organization (ngo)
Rating
Likes Talking Checkins
135 24
About organizacja pożytku publicznego KRS 0000079660
Description Fundacja działa nieprzerwanie od 1991 roku. Każdego roku przybywa nam od 60 do 80 nowych Podopiecznych. Celem nadrzędnym działalności Fundacji jest poprawa funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową oraz ich rodzin. Prowadzimy Ośrodek w Warszawie przy ulicy Przybyszewskiego 47 z miejscami noclegowymi, opieką terapeutyczną oraz zapleczem rehabilitacyjnym i rekreacyjnym, czynny przez wszystkie dni w roku.
Mission Pomaganie dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby, kształtowanie właściwej postawy społecznej wobec choroby nowotworowej: w rodzinie, środowisku lokalnym, szkole, w miejscach publicznych i w mediach, reprezentowanie naszych Podopiecznych w kontaktach ze służbą zdrowia, wobec decydentów mających wpływ na rozwiązywanie problemów wynikających z choroby nowotworowej
Phone 22 8340674
Web site www.fundacja.net
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-governmental organization (ngo)