கீர்த்தனாவின் சிந்தனை சிதறல்கள்

 —
Rating
Likes Talking Checkins
2 0
About Geerthana ( Geetha Ravi )
Description அன்பின் ஆசை மகள், தமிழுக்கு தங்க மகள்... எனக்கு ப்ரியமான அக்கா !!!! இந்த ஈழத் தமிழச்சியின் ஈரமான நெஞ்சுக்குள் இருக்கும் வலி, அவள் எட்டிப்பிடிக்க விரும்பிய சிறகுகள், அவளை மகிழச்செய்த, உருகச்செய்த எண்ணங்களின் கர்ஜனை, கண்ணயராமல் அவள் கண்ட கனவுகள் எல்லாம் அவள் படைப்பில், கீர்த்தனாவின் சிந்தனை சிதறல்களாக…………
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this author