Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

College & university
Rating
Likes Talking Checkins
5 978
About Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Description Sanat ve Bilim arasındaki temel ilişkinin gerekliliğinden yola çıkan Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi'ni kurmuş; öğrencilerinin özgüvenli ve yaratıcı çağdaş birer sanatçı ve tasarımcı olmalarını sağlayacak programlarını oluşturmuştur.

Sanat iç dünyamızı zenginleştirir, yaratıcı gücümüzü yönlendirir; yaşamı daha derinden algılamamıza yol açar; ruhsal huzurun ve mutluluğun kapılarını açar, yaşamı anlamlı kılar.

Düşünce, yaşamı yorumlar, doğayı inceler, gerçeği arar. İnsan varlığının tüm sorunlarını araştırır, irdeler ve çözümler üretir. İnsan evrenin sonsuzluğunda, yalnızlığını ve evrenin sırlarını bilim ve sanat ile çözerek geleceğini aydınlatmayı arzular. Bilimin ve sanatın gücü yaşamın her evresinde insan içindir.

Bu nedenle insanlığın ve uygarlığın gelişiminde bilim ve sanat, her zaman aynı öneme sahip olmuştur. Uygarlığın üst düzeyde olduğu insanlık tarihinin geçmiş dönemlerinde sanat ve bilimin birlikte geliştiklerini görürüz. Bu gelişim Mısır Uygarlığında da, Anadolu Uygarlıkları’nda da Çin’de ve Rönesans İtalya’sında da aynı şekilde süregelmiştir. İnsanlık tarihinin en güzel dönemlerinde bilim ve sanat iç içedir.

Atatürk’ün çizdiği yolda, çağdaş bir yaşam düzeyine ulaşabilmek için bilim ve sanatın bir arada olması gerekliliğine inanmaktayız. Uygarlık için yalnız ekonomik kalkınma yeterli değildir, aynı zamanda kültürel kalkınmanın da gerçekleşmesi gerekmektedir.

Gelenek ve çağdaşlık kavramlarının dengeli uyumu, eğitimin temel ilkeleri arasında yer alır. Akademik eğitimin temel değerleri, bilinen doğrularının yanı sıra, en yeni tekniklerle araştırmalar, kuramsal yorumlamalar ve yaratıcı düşüncenin tüm boyutları içinde yer alır.

Sanat eğitiminin bir başka güzel yanı da sanatın yaşam ile iç içe olmasıdır. Yaratıcı gücünü toplumdan alan sanat hayatın her alanında varlığını göstermekte ve hissettirmektedir .

Sanat ve Tasarım Fakültesi; Türk Toplumu’nun tarihsel, kültürel ve sanatsal değerlerinin eğitimde yer alması gerekliliğinden yola çıkarak, günümüz ulusal değerlerinin, evrensel değerler içinde oluşturulmasıyla yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

Sanat ve Tasarım Fakültesi bu yıl Resim ve Grafik Bölümlerinin yanı sıra İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Görsel İletişim Tasarımı gibi yeni bölümleriyle birlikte, çağın en gelişmiş sanat eğitimi teknikleri ve yöntemleriyle, seçkin ve toplumsal güveni kazanmış, deneyimli ve yenilikçi kadrosuyla eğitimini sürdürecektir.

Bu doğrultuda Sanat ve Tasarım Fakültemiz yenilikçi ve yaratıcı bir coşkuyla yarının sanatçı adaylarını yetiştirmeye kararlıdır.

Programlar Hakkında

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi çağdaş, kaliteli ve modern bir eğitim anlayışı ve seçkin bir eğitim-öğretim kadrosu ile 2004/2005 akademik yılında eğitime başlamış bulunmaktadır.

Sanat ve Tasarım Fakültesinin bünyesinde lisans programı olan altı bölüm bulunmaktadır. Bunlar:

Mimarlık
Grafik Bölümü
Resim Bölümü
İç Mimarlık Bölümü
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Eğitim-öğretim dili Türkçe’dir; ancak öğrenciler isteğe bağlı olarak bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Sınıfına katılabilirler
Phone (0216) 4447997
Web site http://prizma.dogus.edu.tr/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this college & university