Tour De Pongneep

 —
Rating
Likes Talking Checkins
2 45
About "ปั่นตามหาเสียงพิณเยือนถิ่นหมอแคน"กิจกรรมประจำปี ณ เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น
Description วัตถุประสงค์ :arrow:

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับการแข่งขันจักรยาน ในระดับภูมิภาค

2. เพื่อหารายได้ไปซื้อจักรยาน ในโครงการจักรยานยืมเรียน

3. เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา

4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมลดการใช้พลังงาน

5. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบเขื่อนอุบลรัตน์

6. สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม
Phone 0818716537
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this sports venue