ISULONG ANG NASYONALISMONG PILIPINO(PILIPINISMO)

 —
Rating
Likes Talking Checkins
1 0
About PILIPINISMO- Ang NASYONALISMONG PILIPINOAng PILIPINISMO ay ang kaisipang magbubuklod sa atin bilang isang LAHI at bilang isang BANSA. Ito ang maghihiwalay sa atin sa interes natin bilang isang bansa laban sa kapakanan ng mga dayuhan.
Description PILIPINISMO- Ang NASYONALISMONG PILIPINO

Ang PILIPINISMO ay ang kaisipang magbubuklod sa atin bilang isang LAHI at bilang isang BANSA. Ito ang maghihiwalay sa atin sa interes natin bilang isang bansa laban sa kapakanan ng mga dayuhan. PILIPINISMO ang magtutulak at magbubuklod sa atin upang kumilos, magpunyagi, lumaban at magsakripisyo upang maisulong at makamtan natin ang mga pundamental na mithiing KALAYAANG PAMPULITIKA, KATUBUSANG PANGKABUHAYAN at PANLIPUNANG PAGKAKASUNDO.

Ang PILIPINISMO ay iniluwal nang ating pakikibaka simula pa noong sinakop tayo ng mga Kastila. Sa mahigit 300 taon nang pananakop, halos 200 beses tayong naghimagsik laban sa mga Espanyol.

Ang PILIPINISMO ay isang puwersang nabuo laban sa paninikil, pagsasamantala at pananakop ng sinumang dayuhan sa ating bansa. Bagama't matatalino ang mga Pilipino, ang angking katalinuhan ay hindi natuon sa pagpapalaya ng INANG PILIPINAS bagkus ay natuon ang kanilang atensyon at pagkilos para sa pansariling interes at kapakanan ng mga banyaga. Layunin ng PILIPINISMO na linangin ang pagkakaroon ng maraming Pilipinong may malasakit, pakikisangkot at komitment sa interes ng INANG PILIPINAS.
Web site http://www.batingaw68.blogspot.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community