ข้าแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี

 —
Rating
Likes Talking Checkins
49107 0
About แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน กดไลท์ได้ https://www.facebook.com/Khaphaendin
Description เหล่าข้าพเจ้าชาวไทยขอเป็นข้าแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ทุกชาติไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Overview ข้าแผ่นดินคือปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกอาชีพที่จงรักภักดี เคารพ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-profit organization