எழுத்தோலை !

 —
Rating
Likes Talking Checkins
5 0
About சிறு துளி மையினிலே, சிதறிய எழுத்துச் சிதறல்கள் !!
Description தமிழனாய் பிறந்ததில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன்,
தமிழ் பால் கொண்ட அன்பின் காரணமாய், எனக்குள் இருக்கும் எழுத்து சித்திரங்களை, என் எண்ணத்தில் உதித்த சில கற்பனைகளை, இங்கே நான் எழுத்தோலையாய் சமர்பிக்கின்றேன்.

வாழ்க தமிழ்! வளர்க அதன் புகழ்!!
Phone +918939431936
Web site http://ezutholai.blogspot.in
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this publisher