LivslystPortalen

 —
Rating
Likes Talking Checkins
9 13
About Livslyst & Motivasjon (org. nr. 993112348)
Description HVEM ER VI i Livslyst & Motivasjon?

Rebekka Nøkling hjelper mennesker som ønsker konkrete råd og mestringsverktøy, for å oppnå en personlig vekst som skaper positive endringer – og en hverdag med mindre stress. Hun tilbyr et bredt spekter av foredrag og kurs innenfor selvutvikling, livslyst, stressmestring, positiv motivasjon, relasjonsbygging, forebygging, mestring av angst og krisehåndtering. Gjennom sin fagkompetanse og brede kunnskapserfaring foredler hun kvalitetssikret forskning og kombinerer dette med inspirerende historiefortelling, innovative workshops og morsomme øvelser. Rebekka kan også bidra, eller ta hele ansvaret for spesifikke arrangementer. Som erfaren journalist har hun intervjuet mange og hun kan også brukes som program- og debattleder, eller konferansier om det er behov for det.
Rebekka fikk brystkreft i ung alder og det er grunnen til at hun begynte med genforskning, fordi hun ønsket å forstå hva som skjedde med kroppen sin og hva hun kunne gjøre for å hjelpe den. Det at hun måtte lære seg å mestre motgang og bli en «overlever med senskader» gjorde at hun utviklet sine egne livsmestringsverktøy. Disse er basert på hennes personlige livserfaringer og den innsikten hun har i banebrytende forskningsfelt som viser hvordan kropp og sinn henger sammen. Rebekka ser alltid «hele mennesket» og mener at det er viktig å identifisere balanseforholdet mellom den fysiske, psykiske og emosjonelle siden, før man kan hjelpe enkeltmennesker som møter en eller annen form for motgang. Gjennom årenes løp har hun opparbeidet seg en unik kompetanse innenfor psykososial mestring, som hun bruker hver dag, på seg selv, sine klienter, kursdeltagere og publikum som kommer for å høre på hennes foredrag.
Rebekka har hatt en allsidig karriere, som spenner seg helt fra forskningsbenken til lederstillinger i næringslivet og videre til å lede mestringssentre, hvor hun hadde nær pasient- og pårørende kontakt. Rebekka fant raskt ut at hennes mestringsverktøy også kunne være verdifulle i jobbsammenheng. Særlig når man skal lede andre, eller samarbeide – og hvor målet er å løfte hverandre og unngå relasjonsstress og sykmeldinger. Hennes verktøy er svært konkrete og kan brukes med en gang. De reduserer stress umiddelbart, skaper tillit og skaper ny og positiv energi, som smitter over på omgivelsene – på jobben, men også privat.
Mange gjenkjenner Rebekka fra Livslyst-serien i Tara (Norges største kvinnemagasin) som hun skrev sammen med sin tidligere partner i LivslystPortalen AS, Anbjørg Sætre Håtun. Hun er stadig i media og formidler helsenytt og «forskning som hjelper deg». Rebekka etablerte også et non-profit nettverk som heter «Mitochondria – der energi skapes» i 2005 (www.mitochondria.no), som er et tverrfaglig og innovativt interessenettverk der informasjon og erfaringer utveksles, og hvor resultater av dette stadig synliggjøres på ulike arenaer i samfunnet.
Rebekka har tidligere vært helseforlagssjef og redaktør ved Universitetet i Oslo (UiO), hvor hun også tok hovedfag (Cand. Scient.) med studieretning i bio- og genteknologi, etterfulgt av 4 år som Dr. stipendiat innenfor helse og medisin. Hun har de siste 19 årene hatt flere lederstillinger innenfor områdene «Life Science» i inn- og utland. Rebekka har også jobbet mye med markeds- og kommunikasjonsstrategi, patentbeskyttelse og internasjonal kommersialisering av forsknings-resultater, og hun satt i det nasjonale fagrådet for Menneskekroppen i forbindelse med UiO sitt 200 års jubileum i 2011.
Rebekka har tilleggsutdanning innenfor psykologi (i organisasjon og ledelse) og juss fra UiO, Lov- og bransjekunnskap fra Legemiddelindustriforeningen, samt prosjektledelse og journalistikk fra Høyskolen i Oslo. Videre har hun gått flere år i lære hos sin far og Magister i psykologi, Olav Nøkling, som bl.a. ledet psykologiundervisningen på Norges Idrettshøyskole i flere tiår, ved siden av sin privatpraksis for profilerte ledere. Sammen har de utviklet en egen personlig veiledning/coaching metode som Rebekka utøver i sin egen praksis på Consensio Behandlingssenter (eid av Gjelsten) i Oslo. Hennes klienter er i alderen fra 12-85 år og inkluderer bl.a. toppidrettsutøvere, helsepersonell, kroniske pasienter og næringslivsledere. En selvhjelpsbok basert på hennes coaching metode vil snart komme ut i bokform, etter stor etterspørsel fra tusenvis av mennesker som har deltatt på hennes kurs og foredrag.

Mission Vi tilbyr kurs, workshops og foredrag spesialisert innen stressmestring, motivasjon og livslyst.

I tillegg er vi et nyhetsbyrå og frilansere:
Innholdsleverandør for diverse helse- og livsstil nyhetsplattformer i ulike medier. Foredler forskningsresultater til matnyttige tips og livsmestringsverktøy for enkeltmennesket i samfunnet.

Ønsker du å vite mer?
Ta kontakt med daglig leder/partner:
Rebekka Nøkling: mobil 90071428, rebekka@livslystportalen.no
Overview Livslyst & Motivasjon vil hjelpe deg til å øke livskvaliteten og mestringsfølelsen din! Dette gjør vi gjennom å tilby deg våre foredrag, workshops, bøker og livslystkurs. Målet vårt er at du skal få dine personlige livsmestringsverktøy basert på fagkompetanse og vår unike kunnskapserfaring innenfor selvutvikling, stressmestring og forebygging.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE ER:
Pusteteknikk (www.pusteteknikk.no) ved Anette Aarsland
Consensio AS (www.consensio.no) ved Solveig Gjelsten
ToxCom ved Dr. Kristine Bjerve Gützkow
Ungdomsgruppen i Kreftforeningen i Østfold (UG) ved Sandra Shepherd
Mitochondria AS (www.mitochondria.no) ved Petter Eide
Den Norske Ballettskolen ved Siri og Irene Aarset Johansen

Phone +47 90071428
Web site http://www.livslystogmotivasjon.no
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this company