श्रावण

 —
Rating
Likes Talking Checkins
10 0
About कळीने फुलावे, मुलाने हसावे,
झुल्याने झुलावे, असे गीत व्हावे.
Description "अनुभव हा कायम आपल्या सोबतच राहात असतो…
दुर्दैव म्हणाव लागेल "तिचं " कारण तुझ्या सोबत ती कायम राहील
पण ती तिचा श्रावण गमावून बसली
तुझी श्रावणी कायम तुझ्या सोबतच राहो"

ह्या बोलक्या प्रतिक्रियेनंतर, माझ्या मनातली श्रावणी व्यक्त करताना गवसलेला ’श्रावण’ व्यक्त करण्याचा एक प्रयत्न.
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this book