ندیم اطلسی ها

 —
Rating
Likes Talking Checkins
3 0
About خونه با خواب تو بیدار
با تو بیداره ستاره
بی تو بی برگه اقاقی
تو نباشی نه درختی
نه گلی مي مونه باقي
تو ندیم اطلسیها
تو بهار خونه بودی
Description سرزمین اطلسی های بی قرار

nadimatlasi@yahoo.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community