ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ ਠੋਕਰ ਤਖਤਾ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ

 —
Rating
Likes Talking Checkins
1 0
About singh marde thokar takhta tazza nu
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community