நீயும் வரக்கூடாது, நானும் வர மாட்டேன்.

 —
Rating
Likes Talking Checkins
49 0
About ░░ L ░ I ░ K ░ E ░░ and ░░ S ░ H ░ A ░ R ░ E ░░
Description வர வர நம்ம ஊருகார பக்கின்களுக்கு நம்ம மேல பயம் இல்லாம போச்சி
எதிர் வீட்டு கிழவிய மண்டைய ஒடைச்ச தான் திருந்துவாங்க போல
* அப்பரன்டிஸ் கலா... ரெடி யா *

இப்படிக்கு
அண்ணனின் விழுதுகள்
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this album