URO

 —
Rating
Likes Talking Checkins
19 0
About Vi er Plan Norges ungdomsgruppe - URO!
Description Vi er en gjeng engasjerte ungdommer mellom 13 og 19 år, som sammen utgjør URO – Ungdommens Rettighetsorgan i Plan Norge.

URO har som formål å engasjere barn og unge i levekårene til barn i utviklingsland, og å fremme barnekonvensjonen. For å spre vårt budskap holder vi foredrag på skoler, arrangerer konferanser, skriver til aviser, jobber med media og samler inn midler til vårt eget skoleprosjekt i Liberia. I tillegg har vi to representanter i Plan Norges styret – en observatør og et fullverdig styremedlem.

Vi har vært på feltturer i India, Zambia, Ghana og Liberia, og i tillegg deltatt på mange konferanser rundt omkring i den store verden.

Web site www.uroplannorge.blogg.no
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community organization