Trebit Electronics Store

 —
Rating
Likes Talking Checkins
10 52
About Smartphones & Tablets
Accessories
eBuying
Description Në epokën e iPad dhe të lidhjes me bandë të gjërë, jemi mësuar tashmë të arsyetojmë në terma me megabyte dhe gigabyte. Një këngë MP3... 40 milionë bit. Një DVD... 37 miliardë. Një telefonatë në një celular UMTS... rreth 100 mijë bit në sekondë.

Përballë këtyre numrave, tre bit të gjorë mund të duken të papërfillshëm. Tre shifra të vogla, që mund të kombinohen vetëm në 8 mënyra : 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Në fakt, kur te thone qe programi mbi te cilin po punon duhet të zgjerohet per te permbajtur një bllok te dhënash më tepër, të gjatë, pikërisht vetem 3 bit, reagimi i pare është se të vjen të qeshësh. E c'problem është ? Do jetë një modifikim banal, gjë 5 minutëshe...

Por, më pas, fillon të shikosh kodin që duhet të modifikosh e të vendosësh veten në zgjedhjet e atij që e ka projektuar në vitet e mëparshme dhe dalëngadale që vazhdon në ekzaminimin e të gjithë faktorëve, kupton që ato tre bit , në pamje të pare te papërfillshem , për një seri arsyesh të detyrojne të kthesh përmbys pjesë të rëndësishme të programit, të kalosh ditë te tëra pune dhe testimi për të verifikuar që modifikimet e bëra janë të sakta.

Eshtë e vërtetë: realiteti është pafundësisht më i madh se njësia matëse zvogëluese që ne bëjmë në nisje, dhe që pasojat e dickaje tejet të vogel, dalin shumë të medha, në një mënyre që nuk do e kishim imagjinuar kurrë...

...dhe është pikërisht në atë moment që të vjen një respekt mjaft i madh për atë që ka projektuar dhe implementuar specifikat e realitetit...
Phone 0672067919
Web site http://electronics.trebit.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this professional services