Klipspringers Hiking Club

 —
Rating
Likes Talking Checkins
20 0
About We are a hiking club made up of about 50 members based mainly in Pretoria. We have monthly hikes across South Africa exploring the wonders it has to offer!
Mission Who are we?
Our members are mostly from Pretoria with a few members from other provinces.
Provision is made for:

=> people of all age groups (including children of all ages)

=> singles

=> couples

=> families

Our famed mascot, Felix hike regularly too

How do we walk?
Our hikes are usually the third weekend of the month, with the exception of December, but in a month we usually pack a longer hike in(4 to 5 days). We have backpack hikes and day hikes and at the end of January we have our annual general meeting. (See the hike program .) For hikes we usually try to escape from Pretoria around lunch time, and also try to travel together to share costs.

Other benefits
We have a photo of the year competition for the best photo taken on a hike (see our winning photographs ) and a hiker-of-the-year competition for the most kilometers walked. For those two competitions we have floating trophy. In addition, our monthly newsletter ( Trail Mail ) is also sent out

If you want to join
We usually ask that new people take part in at least two weekend hikes.This allows us to decided if you fit in with our group.We are really a well mixed bunch of hikers and have yet to turn anyone away =]. The constitution embodies our motto.

__________________________________________________________________

Wie is ons?
Ons lede is meestal van Pretoria met ‘n paar lede vanuit ons ander provinsies.
Voorsiening word gemaak vir:

=> persone van alle ouderdomsgroepe (dit sluit kinders van alle ouderdomme in)

=> enkellopendes

=> egpare

=> huisgesinne

Ons befaamde gelukbringer, Felix stap ook gereeld saam.

Hoe stap ons?
Ons stap gewoonlik die derde naweek van die maand, met die uitsondering van Desember, maar in een maand pak ons gewoonlik ‘n langer stap (4 tot 5 dae) aan. Ons het volrugsakstappe en dagsirkelstappe, en aan die einde van Januarie het ons ons algemene jaarvergadering. (Kyk ons stapprogram.) Vir stappe probeer ons gewoonlik die Vrydag halfdag uit Pretoria wegkom, en ook om saam te ry om onkoste te deel.

Ander wetenswaardighede
Ons het ‘n foto-van-die-jaar-kompetisie vir die mooiste foto op 'n stap geneem (kyk ons wenfoto's) en ’n stapper-van-die-jaar-kompetisie vir die meeste km afgestap. Vir diè twee kompetisies het ons wisseltrofeë. Voorts gee ons maandeliks ‘n nuusbrief (Trail Mail) uit. Ons beveel ten sterkste aan dat ons lede by die streeksliggaam, Magalies Voetslaan, affilieer.

As jy wil aansluit
Ons vra gewoonlik dat nuwe mense eers ten minste twee naweekstappe saam met ons doen voor hulle aansluit sodat hulle kan besluit of hulle van die opset hou. Maar ek sou sê ons is ‘n gawe klomp met ‘n lekker stapgees. Ons lidgelde is billik en ons grondwet versinnebeeld ons leuse.
Web site http://www.magalieshiking.co.za/klip/klipspringer.htm
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this travel / leisure