QuadCore - Metin2

 —
Rating
Likes Talking Checkins
53 0
About Klient ke stažení - http://ulozto.cz/xHnEzr8/quadcorem2-install-exe Web - http://www.quadcore.cz
Wiki - http://wiki.quadcore.cz
Description Pravidla Hry QuadCore

Pro poklidný chod serveru a jasné začlenění do komunity QuadCore jsme stanovili následující pravidla, která mají pokaždé dvě strany mince - s každým právem se pojí i povinnosti.

1. Respekt

Tým QC má výhradní postavení.
GM/GA v rámci možností respektují přání a požadavky hráčů.
Hráči respektují práci GM/GA.
Pokud něco požaduji, použiji slůvko prosím. Imperativ je u hráčů vyloučen. (mysleli jsme, že toto pravidlo zůstane nepsaným, bohužel ne každý se jím řídí)
GM/GA nejsou povinni sdělovat veřejně dostupné informace.

2. Zodpovědnost

GM/GA mají zodpovědnost za chod serveru, tj. ochrana osobních údajů, zabezpečení provozu.
Hráči mají zodpovědnost za všechny postavy na všech svých účtech, tj. za přihlašovací údaje a chování. Zodpovědnost se vztahuje na celý počítač a domácnost. Obchod s účty je zakázán.
Platí zde zákaz obchodu s účty. Zákaz se vztahuje na prodej účtu, nákup účtu i výměnu účtů, a to jak v rámci Quadcore, tak mimo její rámec.
Taktéž zde platí zákaz obchodu s věcmi mimo rámec Quadcore. Zákaz se vztahuje na všechny věci a všechny servery s výjimkou Quadcore.

3. Spravedlnost / férovost

GM/GA jednají s hráči férově a spravedlivě. To platí zejména při dodržování pravidel.
GM/GA nepovolují výjimky z pravidel.
Hráči hrají férově, nezneužívají a hlásí chyby ve hře.
Do tohoto pravidla patří i zákaz jakékoliv diskriminace, ať už pozitivní či negativní (opět nepsané pravidlo, které je zde potřeba napsat).
Úmyslné využívání bugů se trestá banem (všimněte si, že toto pravidlo je zde od začátku o dva body výše, jen je NUTNÉ jej znovu napsat.) Jezdecká zvířata jsou ve válkách zakázána.
Podvodné názvy stánku a využití/zneužití neznalosti hráčů se trestá banem.
Pokud tatáž osoba vede 2 cechy a nahrává si body jejich válkami, případně kdy druhý cech vede domluvená osoba za stejným účelem, vystavuje se trestu. Je to zakázané, trestané zrušením obou cechů a udělením banů na účty obou vůdců cechů. Fiktivní války za účelem zisku bodů vedou ke stejnému postihu.

4. Třikrát a dost

GM, kteří 3× poruší svá práva a povinnosti, ztratí svou pozici.
Hráči, kteří 3× poruší pravidla QuadCore, ztratí možnost hrát na serveru.
Do tohoto pravidla lze zahrnout i nesmyslné vyhlašování válek a jiné hru otravující a kazící činy.
Rozhodování je plně v kompetenci GA. V některých případech platí jednou a nikdy více – např. použití hacku.
Při porušení pravidel je udělen BAN. Při opakovaném porušení pravidel se trest zvyšuje. Posouzení je plně v kompetenci členů týmu.
Platí pravidlo spravedlnosti: GM/GA nepovolují výjimky z pravidel.

Nadávky (cenzura)

Nadávky, v plné či zkrácené formě (je to verbální forma agresivity), nejsou povolené v žádné sekci fóra ani hry, a to za žádných podmínek.
Nevhodné vyjadřování se vůči dalšímu uživateli nebo členu týmu je trestané BANEM ve hře i na fóru podle závažnosti (platí pravidlo spravedlnosti).
Za vulgarismus je považován jakýkoliv náznak agrese, tedy i nedokončená, zkomolená či vyhvězdičkovaná či jinak vyznakovaná slova či slovo či souhrn znaků. Posouzení je plně v kompetenci členů týmu. Bude-li přítomen, je oprávněn hráče zastavit pomoci chatbanu nebo banu podle závažnosti/opakovanosti. Rozhodnutí je opět plně v kompetenci členů týmu.

Tým je povinen uchovat důkazy o zaBANování po dobu jednoho měsíce, ale není povinen ho hráči doložit jako důkaz o zaBANování.

Mimo ně věříme, že jsme všichni rozumní lidé a dokážeme respektovat základní pravidla chování, která nejsou potřeba psát.

QuadCore je český server, tudíž dodržujeme pravidla českého pravopisu, případně slovenského.

Naučte se respektovat pravidla komunikace na internetu!
CapsLock (případně stálý Shift) = křik, zvýšený hlas, aj.

-------------------------------------------------------------------
Prozatímní sled postihů je následující:
slovní upozornění (předpokládá omluvu), v extrémních případech vynecháno; možno ihned blokovat chat, posouzení je plně v kompetenci členů týmu,
blokace chatu / snížení hodnosti do záporných hodnot,
blokace účtu.

Použití hacku vede přímo k permanentnímu banu.


Každý přestupek vůči pravidlům fóra může vést k BAN-u či napomenutí. Administrátor fóra má právo zablokovat účet na fóru i ve hře.

Naučte se respektovat pravidla komunikace na internetu!
http://www.jabber.cz/wiki/Netiketa
http://adasek.cz/netiketa.php
CapsLock (případně stálý Shift) = křik, zvýšený hlas ...

Účty a bany

Výměna účtů je zakázaná na celém fóru!
V extrémních případech je možné, že užívatel dostane ban bez předcházejícího varování.
Editování příspevku po varování je proti pravidlům a může vést k zákazu přístupu na fórum.
Falešné vydávání se za člena Quadcore týmu (jméno, avatar) vede k varování, nebo k zablokování nejen na fóru ale i ve hře!
Své problémy a připomínky řešte výhradně s osobou, která trest udělila nebo s jeho přímým nadřízeným.

Témata (Thready)

Vytváření duplicitních témat je zakázané.
Zakládání témat k uzavřenému tématu není povoleno – pokud se chcete k uzavřenému tématu vyjádřit, požádejte moderátora o znovuotevření tématu.
Každé téma musí mít řádný název (nadpis), který vystihuje, o co se v daném příspevku jedná. Snažte se, aby název vašeho tématu vystihoval váš problém, ulehčí to ostatním hráčům (i členům týmu) vyhledávání a tím pádem se sníží množství duplicitních témat. A zrychlí s zesnadní se komunikace na fóru. Témata s názvy "GM pomoc!", "Problém!", "Help", "Mě to nejde", "Nefunguje to *****!", "Dpc GA, dělej s tím něco" apod. budou bez milosti a odpovědi smazána a jako bonus varovaní.

Příspěvky (k tématu)

Posílání příspěvků obsahujících agresivitu (násilí v jakékoliv podobě, i skryté či nepřímé,), nevhodné narážky, nemorální a útočný materiál je zakázané a může vest k trvalému zablokování.
Reklama a odkazování na další hry, fóra, chaty a komerční stránky je zakázané na celém fóru i ve hře (je možné udelit výjimku při pomoci jinému uživateli či členům týmu).
Doubleposting (2 příspevky od stejnémo uživatele ihned za sebou) v čase když je možné příspevek editovat tlačítkem „editovat příspěvek je zakázané. Doubleposty budeme mazat a nebo editovat (nepřidělávejte nám práci).
Příspěvek je možné EDITOVAT MAX. 15 minut po zadání.
Příspěvek je možné SMAZAT MAX. 5 minut po zadání.
Doublepost je možný na obnovení starého příspěvku tak zvaný "BUMP".
Prosíme uživatele, aby nereagovali na kritizování fóra žádnými přehnanými reakcemi. Konstruktivní (tedy NE deskruktivní) kritika je to, co nás všechny může posunout vpřed a je to hlavně ohlas na fórum. Pokud nedokážete reagovat na takový příspěvek slušně a s nadhledem (napočítejte do deseti, napijte se, zhluboka se třikrát nadechněte a vklidu vydechněte - pokud to stále nedokážete), počkejte na vyjádření vedení fóra. Schopnost ovládat se je znakem vyspělé osobnosti, snažme se jimi být.
Je zakázáno kopírovat názory, návody a příspěvky druhých a vydávat je za své.
Témata a příspěvky založené za účelem vyvolání nějakého konfliktu mezi uživateli a moderátory, budou vymazána a jejich autor přísně potrestán.
Znovuzviditelnění tématu, je možné pouze v sekci OBCHOD, v ostatních sekcích je toto zakázáno.

SPAM

Spamování se smajlíky a obrázky není povolené z důvodu zpomalování a znepřehledňování fóra.
Všechny příspevky musí obsahovat minimálně 4 slova. Každá forma zkratek např. LOL , BRB, OMG, ROFLMAO, bude považovaná za 1 slovo. Příspěvky složené jen ze zkratek či smajlů budou smazány a jako bonus varovaní.
Pokud je jasné, komu odpovídáš, nepoužívej citaci. Pokud je citace nutná, cituj pouze poslední zprávu, nikoliv celou pyramidu. Pyramidy jsou považovány za SPAM.
Nepřepisujte, nebo nezakládejte znovu odstraněná témata. To platí i pro uzamčená témata.

Nadávky (cenzura)

Nadávky, v plné či zkrácené formě (je to verbální forma agresivity), nejsou povolené v žádné sekci fóra ani hry, a to za žádných podmínek.
Nevhodné vyjadřování se vůči dalšímu uživateli nebo členu týmu je trestané BANEM ve hře i na fóru podle závažnosti (platí pravidlo spravedlnosti).
Za vulgarismus je považován jakýkoliv náznak agrese, tedy i nedokončená, zkomolená či vyhvězdičkovaná či jinak vyznakovaná slova či slovo či souhrn znaků. Posouzení je plně v kompetenci členů týmu. Bude-li přítomen, je oprávněn hráče zastavit pomoci chatbanu nebo banu podle závažnosti/opakovanosti. Opět plně v kompetenci členů týmu.

DODATEK K PRAVIDLŮM:
Úřední jazyk na foru je CZ/SK
Jiný jazyk pouze s povolením BA

Na Facebooku nelze zabanovat člověka, který na zeď nic nevložil (ať už se jedná o status, komentář, fotku, video nebo příspěvek do diskuze). Bany na FB jsou udělovány z 5 důvodů:

reklama - jakýkoliv odkaz mimo Quadcore, výjimkou jsou rádia, klipy
spam - ať se jedná o tapetu, doubleposting nebo napsání toho, co je již napsáno několikrát (proč to nejde? kdy to půjde?) - také pokud je člověk líný číst příspěvky a ptá se opakovaně, na co je již odpovězeno - do spamu (aneb nevyžádaného přispívání) patří také nekonstruktivní hádka v komentářích
vulgarity - ať už na tým, někoho jiného nebo obecně (co to lehká děva zase je?)
obchod s účty - darování, výměna, prodej, nákup + s jinými věcmi mimo QC
znevažování naší práce/opovrhování naší prací - sem patří všechny narážky na práci týmu negativního rázu, které nespadají pod vulgarity či spam (to nejste schopni ..., stejně exkrement děláte)

Čištění skupiny od těchto lidí má prostý důvod - vizitka. Nehodláme ve skupině trpět lidi, kteří víří vody výše popsanými způsoby a využívají davového efektu. Davové chování, ještě za rouškou anonymity internetu (mnohonásobně zesílený), je fenomén, kterému tímto předcházíme.
Mission Vítáme Vás na českém privátním serveru. Provozujeme herní server pro MMORPG hru. V kouzelném světě Quadcore žijete svůj sen. Poznávejte nové přátele, bojujte s nepřáteli, postupujte vzhůru a získávejte respekt. Zúčastněte se pravidelných soutěží nejen ve hře a získejte lepší vybavení. Poměřte své síly s ostatními hráči a staňte se legendou! Jednoduchou cestou získáte možnost vstoupit a utvářet dějiny ve světě Quadcore. Jste na tento svět připraveni?
Overview [GA]Andilek.Kata
[GA]Dupl3xx
Web site www.Quadcore.cz (oficiální web) https://www.facebook.com/Quadcore.Metin2.Soutez (soutěžní stránka) https://www.facebook.com/questions/128269143914323 (kde ses o nás dozvěděl?) https://www.facebook.com/questions/146203835450222 (hlasování) https://www.facebook.com/questions/209142205788694 (Kolik účtů máte na Quadcore ?) https://www.facebook.com/questions/209641792405402 (Myslíte si, že jste chudá rodina?) https://www.facebook.com/questions/311429598893287 (Na jakém OS hrajete QC?)
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this games / toys