Ulaanbaatar Lift Co.,Ltd

Business service
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
Description “Улаанбаатар лифт” Нийслэлийн Өмчит Үйлдвэрийн Газар нь Улаанбаатар хотын нийтийн зориулалттай орон сууц, барилга байгууламжийн лифтийн ашиглалт, засвар үйлчилгээнд хяналт тавих чиглэлээр байгуулагдсан.

Манай байгууллага олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд аж ахуйн гэрээний үндсэн дээр лифтэнд засвар үйлчилгээ, магадлал, туршилт, хяналт хийхийн зэрэгцээ лифтийн ашиглалт үйлчилгээний салбарыг мэргэжилтэй боловсон хүчнээр бэхжүүлэх, тэдний мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх, гадаад дотоодын сургалтанд хамруулах, ажилтнуудыг байнгын курсээр бэлтгэх, давтан сургах зэргээр салбарын хэмжээнд боловсон хүчний нэгдсэн бодлого явуулж, лифтийн үйлдвэрлэлийн цех байгуулах, лифт үйлдвэрлэх, угсрах зорилготой.
Phone +976 7016 2680 99040864
Web site www.ublift.mn
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this business service