Textil

 —
Rating
Likes Talking Checkins
86 0
About www.textilue.rs
Mission U kompaniji se neguje politika ekoloskih ciljeva: partnerski odnos sa klijentima, edukacija i zadovoljstvo zaposlenih, angazovanje u humanitarnim, edukativnim, kulturnim projektima...
Overview Početak istorije ove porodične kompanije nalazi se u tridesetim godinama prošlog veka, a svoje ime i konačni identitet u vezi sa trgovinom tekstilom dobija 1991. Samo par godina kasnije Textil otvara predstavnistvo i prodaju u Beogradu, a zatim i u Kini. Mlad i kreativan tim vodi kompaniju ka kontinuiranom rastu i jasnom opredeljenju prema modernom dizajnerskom pristupu, što dovodi do nastanka poslovne zgrade Textila 2007. godine, nagrađene priznanjem Salona arhitekture, kao i Arhitektonske komore za izuzetno dostignuće u arhitekturi.
Phone +38131560015
Web site www.textilue.rs www.textilue.blogspot.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this local business