Lapo Cafe Karaoke

 —
Rating
Likes Talking Checkins
41 0
About địa chỉ : nhà 8 - dãy N05 - khu đô thị Sài Đồng - Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội
Description LAPO = viết tắt của 3 từ @Lan Anh Péo , biển hiệu của LAPO cũng như logo của LAPO đều do Péo thiết kế, logo thiết kế dựa trên nền tảng của chữ P, P= Péo = bí danh của Lan Anh Péo ^^! <3
Web site https://lapocafekaraoke.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this wine / spirits