Đùa Chút Cho Vui

 —
Rating
Likes Talking Checkins
12 0
About Yêu thương ...
Description “Hãy yêu thương say đắm nồng nhiệt, có thể bạn sẽ bị tổn thương nhưng đó là cách để bạn sống trọn vẹn cuộc đời này”.
.
.
.
" The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart ~ Helen Keller"
(Những điều tốt nhất và đẹp nhất trong thế giới này không thể được nhìn thấy hoặc nghe nói, nhưng phải được cảm nhận bằng trái tim)
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community