Hội những người vừa đi toilet vừa đọc sách/báo/truyện.. bất cứ thứ gì có chữ

 —
Rating
Likes Talking Checkins
2 0
About đi toilet là một nhu cầu, đọc sách báo là một niềm vui và cũng là một hành động văn hóa. Suy ra đi toilet đọc sách là một niềm vui trong nhu cầu văn hóa \:D/
Description Toilet là nơi chúng ta cảm thụ văn học tốt nhất, xa hơn nữa đó là nơi chúng ta làm việc một cách tập trung nhất <3
Web site www.toilet&sach.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community