Điện máy Trần Anh

 —
Rating
Likes Talking Checkins
2716 884
About CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH - SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - MÁY TÍNH
Description "Lấy sự Hài lòng của khách hàng làm niềm Hạnh phúc của chúng tôi"
Mission - Trở thành công ty có hệ thống Siêu thị Điện máy – Máy tính qui mô, chuyên nghiệp và lớn nhất Việt Nam.

- Xây dựng Trần Anh trở thành một môi trường làm việc chuyên nghiệp nơi mà mọi cá nhân có thể phát huy tối đa sức sáng tạo, khả năng lãnh đạo và cơ hội làm chủ thực sự với một tinh thần dân chủ rất cao.

- Xây dựng Trần Anh trở thành một ngôi nhà chung thực sự cho mọi cán bộ nhân viên trong công ty bằng việc cùng nhau chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ một cách công bằng và minh bạch nhất.
Phone (84) 1900 545 545
Web site http://trananh.vn/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this shopping / retail