Golomolo

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About Välkommen till Föreningen Golomolo! Ett fördjupat samarbete och stöd till GOSSACE skola och barnhem i Golomolo, Uganda
Overview Information in English further down this page.

Välkommen till Föreningen Golomolo! Ett fördjupat samarbete och stöd till GOSSACE skola och barnhem i Golomolo, Uganda
I februari 2008 finansierade några ungdomar själva en studieresa till Uganda och byn Golomolo för att knyta kontakter, och säkerställa det inköp av mark som SPEAK samlat in pengar till.

Det vi såg och upplevde av skolan och människorna där var mycket inspirerande och vi hyser stort förtroende för våra kontakter i Uganda. Vi är fulla av beundran över det arbete som görs och de underbara människor som ger sina liv för dessa föräldralösa barn. Efter hemkomsten bildades föreningen Golomolo. (Golomolo är namnet på den lilla by som skolan ligger i.)

Tack vare er generösa givare har Föreningen Golomolo hittills kunnat bidra med viktiga förbättringar på barnhemmet/skolan. Från stort till smått, exempelvis sovsalar för god boendestandard, solceller som ger elektricitet, odlingsmark som ger näringsrik kost, arvode till lärare med syfte att bidrar till en kontinuitet och minskad personalomsättning, bibliotek för stimulans och sporre till vidare utbildning och omvärldskunskap, kläder och gosedjur.

Ett nära och gott samarbete med ömsesidigt förtroende, utifrån löpande uppföljning av projekt och kontakt med ansvarig personal, bidrar till att pengarna hamnar där de bäst behövs.

Sedan slutet av 2012 har föreningen Golomolo, istället för att enbart stödja punktinsatser, valt att starta ett projekt kallat Fokus: Utvecklin! vilket innebär att Gossace varje månad får ett budgetstöd. Detta syftar till att utveckla strategiska projekt och lönsingar på Gossace som kan bidra till att Gossace organisation och arbete kan stärkas, bli bättre och framförallt mer hållbart inför framtiden.

Fem utvecklingsområden ingår i projektet:

- Socialt arbete
- Organisation och ledarskap
- Pedagogik och kontinuitet bland lärarvolontärer.
- Näringsrik kost och jordbruk
- Inkomstgenererande aktiviteter


Men än finns det mycket att göra! I föreningen Golomolo är du välkommen, oavsett om du bara vill stödja oss genom uppmuntran och fina tankar, eller mer aktivt vill engagera dig i våra insamlingsprojekt.

Hör gärna av dig, eller gå in på vår hemsida och ta reda på mer!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Welcome to the Golomolo Association! A cooperation with and support to GOSSACE school and orphanage in Golomolo, Uganda.

In February 2008, a few young people funded a study trip to Uganda and the village of Golomolo to make contacts, and to secure the purchase of land that the fair-trading network of SPEAK raised money for.

What we saw and experienced at the school and from people there was very inspiring and we have great confidence in our contacts in Uganda. We have a vast admiration for the work being done and the wonderful people who devote their lives to these orphans.

After returning home, the Golomolo Association was formed. (Golomolo is the name of the village where the school is located.)

So far, our generous givers have contributed to:
A big piece of cultivated land.
Solar cells, lighting the school when it is dark.
A small library and some yearned-for school books.
Stuffed animals and clothes for the children.
A watering system for the cultivation.

Isn’t that amazing?!

However, there is still a lot more to be done. You are more than welcome to support the Golomolo association with good thoughts and nice words, but we would also appreciate if you want to become a member, or be involved with our fund raising activities.

For more information, please visit our webpage!
(Not yet in English)
Web site http://www.golomolo.se
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-profit organization