LU DF Alumni

 —
Rating
Likes Talking Checkins
1 0
About LU DF Alumni asociācija ir nekomerciāla organizācija, kas ir dibināta un darbojas tās biedru izglītojošo un komunikāciju veicinošo mērķu realizēšanai, kā arī LU DF datorikas fakultātes popularizēšanai un atbalsta sniegšanai.
Description Asociācija vieno gan LU Datorikas fakultātes absolventus un esošos studentus, gan arī citu eksakto zinātņu virzienu absolventus un studentus. Par asociācijas biedru var kļūt arī citu augstskolu absolventi un studenti, kam rūp IT (datorikas) nozarē strādājošo speciālistu kompetenču līmeņa paaugstināšana un kas vēlās attīstīt šādu speciālistu savstarpējo komunikāciju, kā arī popularizēt IT (datorikas) izglītības virzienu.
Mission Latvija – augsti kvalificētu IT speciālistu zeme.
Esošo un topošo profesionāļu pastāvīga sadarbība viedokļu, pieredzes un zināšanu apmaiņā, uzlabojot IT nozares speciālistu kompetences un konkurētspēju un popularizējot izglītību IT sfērā.
Web site www.df.lu.lv
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this education